Naczynia liturgiczne wykorzystywane podczas procesji

Procesja to jedna z form kultu w chrześcijaństwie. Podczas każdej procesji wykorzystuje się różnego rodzaju naczynia oraz sprzęty liturgiczne. Istotne jest to, że wszystkie te naczynia nie są przypadkowe.

Czym jest procesja?


Procesja to jedno z najważniejszych momentów w kulcie chrześcijańskim. Ważniejsza jest tylko Msza Święta. Procesja to nic innego jak obchód, który realizowany jest w przypadku kilku świąt w kościele chrześcijańskim. Przykładem takiego święta jest Boże Ciało. Podczas każdej procesji wykorzystuje się różny sprzęt oraz naczynia liturgiczne.

Sprzęt i naczynia liturgiczne podczas procesji


Jak wspomniano, podczas każdej procesji wykorzystuje się różne naczynia oraz sprzęt liturgiczny. Podstawa to monstrancja. Służy ona do wystawienia Najświętszego Sakramentu. Podczas procesji korzysta się także z dzwonków, aby podkreślić ważność danej chwili. Oczywiście podczas każdej procesji obecny jest także Krzyż. Zawsze jest on na czele procesji. Nie można zapomnieć także o świecach liturgicznych. Na koniec warto również wspomnieć o chorągwiach, które także są obecne podczas każdej procesji. Na każdej z chorągwi umieszczone są różnego rodzaju symbole religijne, które odnoszą się do konkretnych świąt w chrześcijaństwie.

Znaczenie naczyń oraz sprzętu liturgicznego podczas każdej procesji jest niezwykle ważne. Nadają one wyjątkową i niezwykłą rangę każdemu takiemu wydarzeniu w kościele chrześcijańskim.